Høreteamet er opdelt i tre funktioner

  • Høreapparater
    • Vores hørekonsulenter hjælper med at indstille høreapparater og sørger for, at høreapparaterne fungerer korrekt
  • Høretekniske hjælpemidler
    • Hvis borger har høreapparater, men det stadig er svært at høre i visse situationer, kan der være behov for et høreteknisk hjælpemiddel
  • Undervisning af fagpersoner
    • Undervisning af personale i Aarhus Kommune i 'Hørevejledning'