Vores afklarende forløb består af

  • Udredning af funktionsniveau og kommunikative færdigheder
  • Afprøvning af relevante hjælpemidler
  • Instruktion i anvendelse til borger, pårørende samt tilknyttede fagpersoner
  • Rådgivning og vejledning til borger og fagpersoner

Vores afklarende forløb bliver gennemført i tæt samarbejde med borger, pårørende og fagpersoner tæt på borgeren. Vi arbejder efter en dynamisk observerende udredningsmodel, hvor udredningen sker 'i praksis' og i vekselvirkning med tiltag.

Kommunikationsteamet kan benyttes af

  • Fagpersoner i Aarhus kommune
  • Kommuner med abonnementsordning
  • Kommuner uden abonnementsordning