Som fagperson i en samarbejdskommune kan du downloade et henvendelsesskema og udfylde de relevante oplysninger. Det er en fordel at give så specifikke oplysninger som muligt om den gældende borger. Husk kontaktoplysning på borger og eventuelt pårørende eller hjælpere, så vi kan kontakte borger for at lave nærmere aftale om udredning eller afprøvning.

Du kan i Center for Syn og Hjælpemidlers ydelseskatalog læse mere om, hvilke ydelser Kommunikationsteamet kan tilbyde. Hvis du ved, hvilken ydelse du har brug for vores hjælp til, noteres dette i henvendelsesskemaet. Hvis du er usikker på, hvilken ydelse du skal benytte, så kan du altid kontakte Kommunikationsteamet.

Henvendelsesskemaet skal sendes fra en krypteret e-mail-konto til csh@mso.aarhus.dk.
Husk at skrive 'Til kommunikationsteamet' i emnefeltet.

Når Kommunikationsteamet har modtaget henvendelsesskemaet og gennemgået sagen, så vil afsender modtage en kvittering fra Kommunikationsteamet.

Når Kommunikationsteamet har lavet en udredning og/eller afprøvning i samarbejde med borgeren, laves et skriftligt notat. Heri beskrives udredningen samt hvilke hjælpemidler, der er afprøvet. Herefter giver Kommunikationsteamet forslag til forskellige løsninger på borgers funktionsnedsættelse, herunder forslag til bedst og billigst egnet hjælpemiddel. Beskrivelsen sendes til den sagsbehandler i samarbejdskommunen, som har sendt henvendelsesskemaet. 

Er der behov for yderligere oplysninger omkring borger eller din kommunes serviceniveau, så kontakter Kommunikationsteamet dig eller jer.