Det er vigtigt for alle mennesker at kunne klare sig selv bedst muligt i deres hverdagsliv, på job eller uddannelse og i andre sociale sammenhænge. For kørestolsbrugere er kørestolen og siddestillingen af afgørende betydning for om det optimale aktivitetsniveau kan opnås.

En god siddestilling og en veltilpasset kørestol er vigtig for at undgå skævheder, nedsat ledbevægelighed, slid eller overbelastning, smerter og tryksår, alt sammen problemer, der kan opstå, når man som kørestolsbruger sidder i lang tid.

Mobilitetsteamets tilbud består af

  • Siddestillingsanalyse, et tilbud til personer med komplicerede siddeproblemer
  • 24-timers positionering; placering i den siddende, liggende og stående stilling
  • Individuel valg og tilpasning af alle typer kørestole, puder samt andet tilbehør
  • Trykmåling
  • Udredning af årsager til tryksår

VISO

Mobilitetsteamet er VISO-leverandør på siddestillingsområdet. Se mere på VISOs hjemmeside.

ViTSi

Mobilitetsteamet er medlem af ViTSi, som er et tværfagligt netværk, der arbejder på at opsamle, udvlikle og skabe ny viden om siddestillingsproblematikker i forhold til mennesker, som sidder i kørestol. Se mere på ViTSis hjemmeside.