Som ny ansat eller garvet sundhedspersonale, skal du være i stand til at hjælpe borgere med omsorg for og vedligeholdelse af deres høreapparater. Derfor skal du som ansat i Aarhus Kommune gennemføre et kursus omhandlende hjælp til høreapparater.

  • At blive bevidst om omsorg for og vedligeholdelse af høreapparater.
  • At få kendskab til det at være hørehæmmet.
  • At få kendskab til til Høreteamets folder og hjemmeside, hvor borgerne kan få vejledning i forbindelse med problemer med deres høreapparater.

At kursisten efter endt undervisning er i stand til at:

  • tjekke og vedligeholde høreapprater.
  • isætte høreapparater
  • finde fejl og udbedre
  • kende til servicekassen og hvor den befinder sig
  • kontakte Sundhedsklinik i relevante situationer

Kurset foregår med maksimalt 10 deltagere per hold, og har en varighed af 1 time. Undervisningen foregår rundt om et bord, hvor vi i fællesskab lærere om teori og praksis i forbindelse med høreapparater og deres funktion.

Undervisningen vil blive holdt af Joan Nykjær, som har mange års erfaring i undervisning af sundhedspersonale.

Er der spørgsmål til kurset, eller har du behov for hjælp eller vejledning i forbindelse med vedligehold af høreapparater, kan du kontakte Joan Nykjær på telefon: 51 57 58 06 eller mail: jona@aarhus.dk.

Tilmelding til kurset foregår via Aarhus Kommunes Kursusportal. Kontakt din nærmeste leder, for at høre om du må deltage i et kursus for dit område, og hvad du skal søge efter på Kursusportalen, for at finde det rigtige kursus for dig.