Hvis du har fået bevilget høreappater, kan man tidligst få nye høreapparater efter 4 år.

  • Hvis du er i tvivl om hvor gamle dine nuværende høreapparater er, skal du kontakte det sted du fik dine høreapparater udleveret.
  • Hvis dine høreapparater er 4 år eller ældre, kontakt Audiologisk Klinik, eller en høreapparatbutik.
  • Hvis du ikke har høreapparater, skal du kontakte din ørelæge.