Du skal sikre dig, at dine høreapparater fungerer, som de skal, inden du søger om et høreteknisk hjælpemiddel. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her.

Virker dine høreapparater, som de skal, og har du stadig høreproblemer i dagligdagen, er der en række ting, du selv kan gøre. Læs de forskellige råd og afprøv, om de løser dit problem. Hvis ikke, kan du søge om et høreteknisk hjælpemiddel.

De fleste mennesker har i dag en mobiltelefon, som de opbevarer på sig eller tæt ved, hvor de opholder sig. Du kan forsøge at anvende din mobiltelefon som døralarm. Det vil sige, at du giver din familie og venner besked om at benytte mobiltelefonen, hvis de står udenfor din dør. Mobiltelefon kan også indstilles til vibration og/eller blink, når der er opkald.

Hvad angår den almindelig ringeklokke, kan vi desuden henvise til, at du i almindelig handel kan anskaffe dig en trådløs ringeklokke - fås ofte også med lysindikator. Den kan også bringes med rundt i boligen. Trådløse ringeklokker fås i byggemarkeder, visse supermarkeder og i nethandel. Disse ringeklokker betragtes som sædvanligt indbo, hvorfor der ikke kan ydes hjælp.

Din hørelse er ofte ikke lige nedsat ved alle toner. Hvis du bruger din mobiltelefon til vækning, prøv da med en ringelyd i et andet toneleje eller vækkeur med anden og eventuelt højere ringelyd.

Der findes mobiltelefoner i almindelig handel, som er egnet til folk med høretab. Volumen i disse telefoner kan gå højere op, og ringestyrken er ligeledes højere. Vi anbefaler, at du undersøger, om en sådan mobiltelefon kan løse dit problem (det er en god idè at sikre, at en nyindkøbt mobiltelefon kan returneres, hvis den ikke er brugbar for dig).

Alternativt kan du forsøge med hovedtelefoner (også samtidig med brug af høreapparat). Der findes forskellige modeller. Vores erfaring er, at det er individuelt, hvilken model man foretrækker.

Derud over er der nogle andre tips, som vi kan anbefale ved telefoni:

 • Er der forskel på hørelsen på dine ører - hold telefonen op til det bedste øre
 • Ved 'I øret høreapparater' - hold røret som du plejer
 • Ved 'Bag øret høreapparater' - løft telefonrøret op til høreapparatets mikrofon, der overfører lydene bedst
 • Stil krav til dine samtalepartnere
  • bed vedkommende tale tydeligt og ikke for hurtigt
  • bed vedkommende undgå og mindske baggrundsstøj
  • bed vedkommende tale ned i telefonens mikrofon

Vi gør opmærksom på, at der kan ikke bevilges mobiltelefoner. Efter en konkret individuel vurdering kan der i visse tilfælde bevilges en forstærkertelefon til fastnet, hvis man allerede har en fastnetforbindelse. Ligeledes kan der i visse tilfælde bevilges et hjælpemiddel til mobiltelefon, som streamer lyden fra mobiltelefonen op i dine høreapparater.

 • Du kan sætte dig tættere på TV-apparatet, hvis det er muligt
 • Du kan sidde midt for TV'et og højttalerne med uhindret luftvej mellem højtalere og lytter
 • Akustik og boligindretning har betydning. Rum med sparsom møblering og uden gulvtæpper kan give en generende rumklang
 • Du kan placere TV'et et stykke fra væg, når TV'et fastgøres tæt på væg, kan det forringe lyden væsentligt
 • Du kan forbedre lyden ved tilslutning af eksterne højtalere til TV'et. Lyden fra TV'et går ofte bagud, hvilket gør det vanskeligt at høre TV-lyden, hvis du har et høretab
 • Du kan indstille tonereguleringen på TV'et - nogle toner høres måske bedre end andre, hvilket dine høreapparater også kompenserer for
 • Du kan benytte undertekster via tekst-TV
 • Du kan bruge volumenknappen på høreapparat, hvis det er muligt
 • Du kan benytte hovedtelefoner, der findes forskellige modeller, og det anbefales at afprøve flere slags

Vær opmærksom på, at i situationer med megen støj, skal selv personer uden hørenedsættelse koncentrere sig for at høre det vigtigste og ignorere resten.

Når du har en hørenedsættelse, kan det ofte være en hjælp, hvis du oplyser andre om, hvordan de bedst kan tage hensyn til dig. Du kan alt efter høreproblemet, situationen og relationen gøre opmærksom på:                 

 • Du har en hørenedsættelse
 • Det er vigtigt, at andre ikke taler for hurtigt, at de skal tale tydeligt og eventuelt med en kraftigere stemme, men ikke råbe
 • Du kan forsøge at undgå baggrundsstøj (for eksempel slukke for radio)
 • Andre skal sikre sig din opmærksomhed, før samtalen begynder ved for eksempel at undgå at tale bag ved ryggen af dig eller fra et rum til et andet
 • Din opmærksomhed sikres ved, at der tales ansigt til ansigt, med god belysning og at den, der taler, for eksempel ikke skjuler munden med hånden
 • Ved fortsat misforståelse efter en gentagelse vil det ofte hjælpe dig, hvis det der bliver sagt omformuleres
 • Andre gør opmærksom på, hvis der er pludselige emneskift