Du skal sikre dig at dine høreapparater fungerer som de skal, inden du søger om et høreteknisk hjælpemiddel. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her.

Virker dine høreapparater som de skal, og har du stadig høreproblemer i dagligdagen, er der en række ting du selv kan gøre. Læs de forskellige råd, og afprøv om de løser dit problem. Hvis ikke, kan du søge om et høreteknisk hjælpemiddel.

De fleste mennesker har i dag en mobiltelefon, som de opbevarer på sig eller tæt ved, hvor de opholder sig. Du kan forsøge at anvende din mobiltelefon, som døralarm. Det vil sige, at du giver din familie og venner besked om at benytte mobiltelefonen, hvis de står udenfor din dør. Mobiltelefon kan også indstilles til vibration og/eller blink, når der er opkald.

Hvad angår den almindelig ringeklokke, kan vi desuden henvise til, at du i almindelig handel kan anskaffe dig en trådløs ringeklokke, (fås ofte også med lysindikator). Den kan også bringes med rundt i boligen. Trådløse ringeklokker fås i byggemarkeder, visse supermarkeder og i nethandel til under 500 kr. Disse ringeklokker betragtes som forbrugsgoder, hvorfor der ikke kan ydes hjælp, da de fås til under 500kr.

Din hørelse er ofte ikke lige nedsat ved alle toner. Hvis du bruger din mobiltelefon til vækning, prøv da med en ringelyd i et andet toneleje eller vækkeur med anden og eventuelt højere ringelyd.

Der findes mobiltelefoner i almindelig handel, som er bedre egnet til folk med høretab. Volumen i disse telefoner kan gå højere op og ringestyrken er ligeledes højere. Vi anbefaler, at du undersøger, om en sådan mobiltelefon kan løse dit problem (det er en god idè at sikre, at en nyindkøbt mobiltelefon kan returneres, hvis den ikke er brugbar for dig).

Alternativt kan du forsøge med hovedtelefoner (også samtidig med brug af høreapparat). Der findes forskellige modeller. Vores erfaring er, at det er individuelt, hvilken model man foretrækker.

Derud over er der nogle andre tips, som vi kan anbefale ved telefoni:

 • Er der forskel på hørelsen på dine ører - Hold telefonen op til det bedste øre.
 • Ved i øret høreapparater - Hold røret som du plejer.
 • Ved Bag øret høreapparater - Løft telefonrøret op til høreapparatets mikrofon, der overføres lydene bedst.
 • Stil krav til dine samtalepartnere
  • bed vedkommende tale tydeligt og ikke for hurtigt
  • bed vedkommende undgå/mindske baggrundsstøj
  • bed vedkommende tale ned i telefonens mikrofon

 

Vi gør opmærksom på, at der kan ikke bevilges mobiltelefoner. Efter en konkret individuel vurdering kan der i visse tilfælde bevilges en forstærkertelefon til fastnet, hvis man allerede har en fastnetforbindelse. Ligeledes kan der i visse tilfælde bevilges et hjælpemiddel til mobiltelefon, som streamer lyden fra mobiltelefonen op i dine høreapparater.

 • Du kan sætte dig tættere på TV apparat, hvis det er muligt.
 • Du kan sidde midt for TV og højtalere (med uhindret luftvej mellem højtalere og lytter).
 • Akustik og boligindretning har betydning. Rum med sparsom møblering og uden gulvtæpper kan give en generende rumklang.
 • Du kan placere TV et stykke fra væg (når TV fastgøres tæt på væg, kan det forringe lyden væsentligt)
 • Du kan forbedre lyden ved tilslutning af eksterne højtalere til TV (lyden fra TV går ofte bagud, hvilket gør det vanskeligt at høre TV lyden, hvis du har et høretab).
 • Du kan indstille tone regulering på TV (nogle toner høres måske bedre end andre, hvilket dine høreapparater også kompenserer for)
 • Du kan benytte undertekster ved tekst TV.
 • Du kan bruge volumenknap på høreapparat, hvis det er muligt.
 • Du kan benytte hovedtelefoner (der findes forskellige modeller og det anbefales at afprøve flere slags)

Vær opmærksom på, at i situationer med megen støj, skal selv personer uden hørenedsættelse koncentrere sig for at høre det vigtigste og ignorere resten.

Når du har en hørenedsættelse, kan det ofte være en hjælp, hvis du oplyser andre om, hvordan de bedst kan tage hensyn til dig. Du kan alt efter høreproblemet, situationen og relationen gøre opmærksom på:                 

 • At du har en hørenedsættelse.
 • At det er vigtigt at andre ikke taler for hurtigt, at de skal tale tydeligt og eventuelt med en kraftigere stemme, men ikke råbe.
 • Du kan forsøge at undgå baggrundsstøj (f.eks. slukke for radio).
 • At andre skal sikre sig din opmærksomhed før samtalen begynder f.eks. undgå at tale bag ved ryggen af dig eller fra et rum til et andet.
 • At der tales ansigt til ansigt, med god belysning og at den der taler f.eks. ikke skjuler munden med hånden.
 • At det ved fortsat misforståelse efter en gentagelse ofte hjælper dig, hvis det der bliver sagt omformuleres.
 • At andre gør opmærksom på, hvis der er pludselige emneskift.