Fortrolige personhenførbare oplysninger

Omfatter blandt andet:
  • CPR-nummer
  • beskyttede adresser

Følsomme personhenførbare oplysninger

Omfatter blandt andet:
  • oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund
  • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold
  • oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende privatlivsoplysninger, fx interne familieforhold er også fortroligt/følsomt.

Gældende regler for medarbejdere i Aarhus kommune

Medarbejdere i Aarhus Kommune må kun sende mail med fortroligt/følsomt indhold, for eksempel CPR-nr. til borgere/eksterne, hvis mailen sendes med sikker post/digital post. Det gælder uanset, om korrespondancen startes af borgeren/den eksterne eller af medarbejderen.