Din ansøgning skal indeholde

 • Dit fulde navn, adresse og CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • Hvis du søger for dit barn, skal barnets fulde navn, adresse og CPR-nr. oplyses
 • Beskrivelse af dit problem
  • Hvorfor søger du om hjælpemiddel eller udredning
  • Hvordan påvirker din funktionsnedsættelse dig i din dagligdag
  • Hvor ofte har du problemer, der eventuelt kræver et hjælpemiddel 
 • Hvad du søger om
  • Kan være et eller flere specifikke hjælpemidler
  • Kan være hjælp til at finde det rigtige hjælpemiddel i forhold til de problemer, du oplever i dagligdagen
 • Dokumentation
  • Vi har brug for dokumentation for din eller dit barns funktionsnedsættelse
  • Det kan være lægeudtalelser, journalnotater fra sygehus, ordblindetests eller lignende