Det er vigtigt for alle mennesker at kunne klare sig selv bedst muligt i deres hverdagsliv, på job/uddannelse og i andre sociale sammenhænge. For dig i kørestol, har kørestolen og siddestillingen en afgørende betydning for om du kan fungere optimalt i din hverdag. Derfor er en god siddestilling og en veltilpasset kørestol vigtig for at du undgår skævheder, nedsat ledbevægelighed, slid eller overbelastning, smerter og tryksår.

 • Siddestillingsanalyse
  • Et tilbud til personer med komplicerede siddeproblemer.
  • Du kan læse mere om dette i vores folder: 
 • 24-timers positionering
  • Placering i den siddende, liggende og stående stilling.
 • Individuelt valg og tilpasning af alle typer kørestole, puder samt andet tilbehør.
 • Trykmåling.
 • Udredning af årsag til tryksår.

Er du borger eller pårørende i Aarhus kommune med behov for hjælp til at forbedre din siddestilling eller har problemer med tryksår? 

 1. Kontakt en borgerkonsulent i dit område.
  • Borgerkonsulenten vil i første omgang kigge på din sag, og vurdere om han eller hun kan løse den.
 2. Hvis borgerkonsulenten vurderer at din sag er kompleks, sender han/hun denne videre til Sundhed- og Omsorgslinjen (SOL).
  • SOL vurderer herefter om dette er en sag de kan løse.

For borgere i Horsens Kommune

Mobilitetsteamet har samarbejdsaftale med Horsens Kommune, om at løse deres komplekse siddestillingssager. Er du borger i Horsens kommune, og har brug for hjælp til din siddestilling, skal du kontakte din sagbehandler i kommunen. Sagsbehandler vil vurdere om det er noget de kan hjælpe dig med i kommunen, eller om Mobilitetsteamet skal kontaktes.

For borgere i andre kommuner end Aarhus og Horsens

Mobilitetsteamet kan også løse siddestillingssager for andre kommuner. Hvis du oplever problemer med din siddestilling, og din kommune har svært ved at løse problemet, kan kommunen købe Mobilitetsteamets ydelser. Din sagsbehandler kan læse mere om dette her: