Vi er en del af Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) I Aarhus Kommune, men har også abonnementsaftaler med omkringliggende kommuner.

På centret er der ansat mange faggrupper, der sørger for, at du kan få den hjælp og ofte tværfaglige hjælp, som du har brug for. Vi har på alle områder stor erfaring og forsøger altid at være opdateret på viden og hjælpemidler, så vi kan hjælpe til, at borgere med nedsat funktionsevne kan deltage i et aktivt liv.

Vi samarbejder med andre relevante personalegrupper og forsøger dermed at medvirke til en samlet indsats, der giver muligheder for den enkelte.

Du kan læse nærmere om de forskellige områder og se, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du kan komme i kontakt med os.