Det er vigtigt for alle mennesker at kunne klare sig selv bedst muligt i deres hverdagsliv, på job eller uddannelse og i andre sociale sammenhænge. For dig i kørestol har kørestolen og siddestillingen en afgørende betydning for, om du kan fungere optimalt i din hverdag. Derfor er en god siddestilling og en veltilpasset kørestol vigtig for, at du undgår skævheder, nedsat ledbevægelighed, slid eller overbelastning, smerter og tryksår

 • Siddestillingsanalyse
  • Et tilbud til personer med komplicerede siddeproblemer
  • Du kan læse mere i nedenstående folder
 • 24-timers positionering
  • Placering i den siddende, liggende og stående stilling
 • Individuelt valg og tilpasning af alle typer kørestole, puder samt andet tilbehør
 • Trykmåling
 • Udredning af årsag til tryksår

Er du borger eller pårørende i Aarhus kommune med behov for hjælp til at forbedre siddestilling eller har problemer med tryksår? 

 1. Kontakt en borgerkonsulent i dit område
  • Borgerkonsulenten vil i første omgang kigge på din sag og vurdere, om han eller hun kan løse den
 2. Hvis borgerkonsulenten vurderer, at din sag er kompleks, sender han eller hun denne videre til Sundhed- og Omsorgslinjen (SOL)
  • SOL vurderer herefter, om dette er en sag, de kan løse

For borgere i Horsens Kommune

Mobilitetsteamet har samarbejdsaftale med Horsens Kommune om at løse deres komplekse siddestillingssager. Er du borger i Horsens kommune og har brug for hjælp til din siddestilling, skal du kontakte din sagbehandler i kommunen. Sagsbehandler vil vurdere, om det er noget, de kan hjælpe dig med internt i kommunen eller om Mobilitetsteamet skal kontaktes.

For borgere i andre kommuner end Aarhus og Horsens

Mobilitetsteamet kan også løse siddestillingssager for andre kommuner. Hvis du oplever problemer med din siddestilling, og din kommune har svært ved at løse problemet, kan kommunen købe Mobilitetsteamets ydelser. Din sagsbehandler kan læse mere om dette via nedenstående.