Børn- og Ungeteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler tilbyder specialiseret rådgivning og vejledning til børn og unge med synsnedsættelse, deres familier og fagpersoner, der har med barnet at gøre.

Hvem kan få hjælp?

  • Børn der er tilmeldt Synsregisteret
  • I nogle tilfælde børn der ikke er tilmeldt Synsregisteret
  • Blinde eller svagsynede unge på ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse

Vi giver vejledning til børn og unge i følgende kommuner

  • Hedensted
  • Horsens
  • Odder
  • Samsø
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Aarhus