Når dit barn tilmeldes Synsregisteret, bliver I spurgt, om I ønsker synskonsulentbistand. Børn- og Ungeteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler får derefter automatisk besked, hvorefter I bliver kontaktet af én synskonsulent.

Vi tilbyder rådgivning og vejledning indtil dit barn bliver 18 år eller udskrives fra Synsregisteret.

Du kan få rådgivning om for eksempel

 • Dit barns øjensygdom
 • Synsnedsættelsens betydning for dit barns generelle udvikling, såvel fysisk som personligt og socialt
 • Hvordan dit barn kan lære at mestre synsudfordringer i dagligdagens forskellige situationer
 • Hensigtsmæssig indretning af de fysiske omgivelser
 • Inklusion i dagtilbud eller skole
 • Optik og hjælpemidler

Dit barn kan modtage undervisning i

 • Mobility - det at færdes
 • ADL - almindelige daglige aktiviteter

Har dit barn brug for et synshjælpemiddel, hjælper synskonsulenten fra Børn- og Ungeteamet med at afprøve og finde det rette hjælpemiddel, samt hvordan der skal ansøges om dette. Det kan være forskel på, hvor man skal sende ansøgning om hjælpemiddel hen alt efter, hvor hjælpemidlet skal bruges, og hvilken kommune dit barn bor i.

Hjælpemidler i daginstitution eller skole
Bevilges enten af institutionen selv eller den kommunale PPR afhængig af, hvilken kommune dit barn bor i.

Hjælpemidler i hjemmet
Bevilges af den kommunale sagsbehandler eller visitator i dit barns hjemkommune.

Nedenstående pjece indeholder overblik over de muligheder, du har i forhold til hjælp til briller og kontaktlinser til dit barn.

Du og dit barn kan have stor gavn af at møde ligestillede og få mulighed for læring i fællesskaber. Alt efter barnets alder og situation tilbyder Center for Syn og Hjælpemidler kurser samt netværks- og mestringsaktiviteter både for dit barn, for jer som forældre og for hele familien.

Eksempler på aktiviteter kan være

 • Se Mer (kikkertaktivitetsforløb for de 4-6 årige)
 • Børnedag 0.-3. klasse
 • Ungelejr 4.-10. klasse
 • Familie Weekend (netværksweekend)
 • Forældretemaaften

Desuden samarbejder vi med og henviser til det landsdækkende tilbud Synscenter Refsnæs for eksempel

 • Skolestartsvurdering
 • Observationskursus
 • Årgangskursus
 • Sommerskole

Se mere på Synscenter Refsnæs hjemmeside.

Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagsynede børn (LFBS) tilbyder også netværk og aktiviteter. Se mere på LFBS hjemmeside.