Når dit barn tilmeldes Synsregisteret, bliver I spurgt om I ønsker synskonsulent bistand. Børn og Ungeteamet på CSH får derefter automatisk besked hvorefter i vil blive kontaktet af en af vores synskonsulenter.

Vi tilbyder rådgivning og vejledning indtil dit barn bliver 18 år, eller udskrives fra Synsregisteret.

Du kan få rådgivning om for eksempel:

 • Dit barns øjensygdom.
 • Synsnedsættelsens betydning for dit barns generelle udvikling, såvel fysisk som personligt og socialt.
 • Hvordan dit barn kan lære at mestre synsudfordringer i dagligdagens forskellige situationer.
 • Hensigtsmæssig indretning af de fysiske omgivelser.
 • Inklusion i dagtilbud eller skole.
 • Optik og hjælpemidler.

 

Dit barn kan modtage undervisning i:

 • Mobility (det at færdes).
 • ADL (almindelige daglige aktiviteter).

Har dit barn brug for et synshjælpemiddel, hjælper synskonulenten fra Børn og Ungeteamet med at afprøve og finde det rette hjælpemiddel, samt hvordan det skal søges. Det kan være forskel på hvor man skal sende ansøgning om hjælpemiddel, alt efter hvor hjælpemidlet skal bruges og hvilken kommune du bor i.

Hjælpemidler i daginstitution eller skole:

Bevilges enten af institutionen selv eller den kommunale PPR, afhængig af hvilken kommune du bor i.

Hjælpemidler i hjemmet:

Bevilges af den kommunale sagsbehandler/visitator i din hjemkommune.

Vi har lavet en pjece, der giver dig godt overblik over de muligheder du har i forhold til hjælp til briller og kontaktlinser.

Du og dit barn kan have stor gavn af at møde ligestillede og få mulighed for læring i fællesskaber. Alt efter barnets alder og situation tilbyder vi derfor kurser og netværks- og mestringsaktiviteter både for barnet, for jer forældre og for hele familien. Eksempel på aktiviteter kan være:

 • Se Mer (kikkertaktivitets forløb for de 4-6 årige).
 • Børnedag 0.-3. klasse.
 • Ungelejr 4.-10. klasse.
 • Familie Weekend (netværks weekend).
 • Forældretema aften.

 

Desuden samarbejder vi med og henviser til det landsdækkende tilbud Synscenter Refsnæs, til for eksempel:

 • Skolestartsvurdering.
 • Observationskurser.
 • Årgangs kursus.
 • Sommerskole.

Se mere på Synscenter Refsnæs hjemmeside.

Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagsynede børn (LFBS) tilbyder også netværk og aktiviteter. Se mere på LFBS hjemmeside.