Børn og Ungeteamet giver blandt andet råd og vejledning om at

  • Færdes til og fra samt på uddannelsesstedet
  • Skabe de bedste studierammer for dig i samarbejde med uddannelsesstedets lærere og vejledere
  • Indgå i skolens fællesskaber og sociale liv
  • Søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS), herunder IT-hjælpemidler

Til de fleste uddannelser kan der søges SPS, som kan være

  • Computer og lignende med specialprogrammer til svagsynede eller blinde
  • Hjælp til at gøre skriftligt materiale tilgængeligt
  • Ekstra hjælp ved en lærer eller medstuderende
  • Ekstra tid til eksamen

Børn og Ungeteamet hjælper med den nødvendige dokumentation til skolen, så din studievejleder kan søge om SPS til dig.

Studerende på videregående uddannelser er primært tilknyttet rådgivning og studievejledningen på IBOS. I en del tilfælde er det dog Børn og Ungeteamet, der i praksis yder dig hjælp i det daglige.

Du er altid velkommen til at kontakte Børn og Ungeteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler.

Har du problemer med IT-hjælpemidler, som er udlånt til dig via SPS ordningen, kan du få support hos leverandøren LVI.

Kontakt LVI
Tlf: 57 67 20 99
Se også deres hjemmeside.