For at få handicapkørsel, som blind eller svagtseende i Aarhus Kommune, skal du:

  • Have synsstyrke på 0,10 eller mindre - eller tilsvarende
  • Være borger i Aarhus Kommune
  • Være fyldt 18 år

Handicapkørsel til blinde og svagsynede bevilges af synskonsulenterne i Voksenteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler.

Borgere fra vore samarbejdskommuner skal henvende sig til egen kommune for at ansøge om handicapkørsel.

Afgørelsen træffes på baggrund af øjenlægeoplysninger og kan ikke ankes.

Lovgrundlaget for afgørelsen er lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 om trafikselskaber, §11 stk. 1.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

For at lette sagsbehandlingen bedes du først udfylde et spørgeskema, som du finder herunder.

Inden du begynder at udfylde skemaet, skal du downloade eller gemme det på din computer. Først når det er gemt på din computer, kan du åbne det og udfylde skemaet. Når du er færdig gemmes skemaet igen, og det er nu klar til at blive vedhæftet din digitale post.

Ansøgning med personfølsomme oplysninger, for eksempel CPR-nummer, skal sendes som digital post via borger.dk.

Husk at skrive 'Handicapkørsel' i emnefeltet.
Du skal bruge Nem-ID eller Mit-ID for at logge ind på borger.dk.

Har du ikke adgang til borger.dk, kan du sende en e-mail med dit navn og telefonnummer til csh@mso.aarhus.dk.
Husk at skrive 'Handicapkørsel' i emnefeltetHerefter vil du blive ringet op af en synskonsulent, der kan være behjælpelig med din ansøgning.

Du kan også ringe til tlf. 70 25 04 22 for at komme i kontakt med en synskonsulent.

Handicapkørsel kan bruges til sociale formål og i fritiden, for eksempel kørsel til familie og venner, frisør, indkøb, sociale aktiviteter på lokalcentret og fritidsaktiviteter. Du kan også benytte kørslen til lægeordineret fysioterapi, herunder handicapridning, kiropraktor, tandlæge, psykolog, fodterapeut, optiker samt sygepleje på lokalcentrets sundhedsklinik.

Handicapkørsel kan ikke bruges til læge og speciallæge, undersøgelse og behandling på sygehus, genoptræning i forbindelse med sygehusindlæggelse eller visiteret træning på lokalcentret.

Når du er visiteret, så kan du køre 125 enkeltture om året, hvoraf 104 ture kan foretages i Aarhus Kommune og resten i hele landet, det vil sige 21 ture kan foretages udenfor Aarhus Kommune.

Transporten foregår primært med liftbus og i sjældne tilfælde med taxa.

Midttrafik arrangerer transporten.
Der henvises til Midttrafiks hjemmeside for detaljeret information.

Korte rejser op til 100 km betaler du kr. 3,- pr. km for, dog minimum kr. 30,-, som inkluderer de første 10 km. Når du bestiller rejsen, så oplyser Midttrafik, hvad egenbetalingen bliver. Betalingen skal ske kontant og ved turens start.

Lange rejser over 100 km kombineres med tog og X-bus. Det er muligt at foretage hele rejsen i taxa eller liftvogn mod merbetaling på kr. 9,- pr. km ud over de første 100 km (gældende i Jylland).

Blinde og svagsynede kan medtage førerhund uden betaling.

Ganghjælpemiddel og et ekstra hjælpemiddel kan medbringes uden betaling. Der kan tilkøbes plads til et tredje hjælpemiddel.

Læs mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside: