For at kunne få hjælp fra Center for Syn og Hjælpemidlers IT-support, skal du have fået bevilget dit IT-udstyr via Lov om Social Service (Serviceloven), og hjælpemidlerne skal kun være til privat brug i hjemmet.

IT-Hjælpemidler Syn Support træffes ved

  • at ringe til telefon 70 25 04 22 i telefontiden
  • eller skrive en e-mail til msj.hmc@aarhus.dk med kort beskrivelse af problematik og telefonnummer, der kan ringes retur til
  • du vil blive kontaktet så hurtigt, det er muligt.

IT-Hjælpemidler Syn Support træffes ved

  • at ringe til telefon 70 25 04 22 i telefontiden
  • eller skrive en e-mail til msj.hmc@aarhus.dk med kort beskrivelse af problematik og telefonnummer, der kan ringes retur til
  • du vil blive kontaktet så hurtigt, det er muligt.

Bor du i en kommune, der har samarbejdsaftale med Center for Syn og Hjælpemidler, kan du kontakte IT-support, hvis du oplever problemer med dine IT-hjælpemidler.

Center for Syn og Hjælpemidlers samarbejdskommuner i forbindelse med IT-support er

  • Skanderborg Kommune
  • Odder Kommune
  • Samsø Kommune