Hvad kan optikteamet tilbyde dig?

 • Svagsynsudredning
 • Afprøvning af specialoptik
 • Instruktion i anvendelse af specialoptik
 • Rådgivning og vejledning

Kontakt i telefontiden

Vi har telefontid mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 13.00, og fredag fra kl. 09.00 til 12.00

Du kan ringe på telefonnummer 70 25 04 22

I telefontiden kan du få råd og vejledning om syn, optiske hjælpemidler og hvad du kan søge om. Når du ringer træffer du vores omstilling, og du vil derpå blive stillet videre til optikteamet.

Send os en email

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger – f.eks. cpr nummer, skal den sendes via sikker mail på borger.dk:

Husk at du skal bruge Nem-ID for at logge ind på Borger.dk.

Hvis din mail ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende den til: csh@mso.aarhus.dk. Husk at skrive: Til optikteamet.

 

Her kan du hente det ansøgningsskema der er relevant for dig. Få din optiker til at hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet. På den måde er vi sikre på at vi får alle de oplysninger vi har brug for.

Ansøgningsskemaerne bliver downloadet som et word dokument, når du klikker på linket. Udskriv herefter skemaet og udfyld det i hånden.

 • Hvis du vil søge briller og kontaktlinser skal du kontakte din lokale optiker der kan hjælpe med at udfylde ansøgningen, hvorefter den sendes til os.
 • Hvis du er svagsynet vil du oftest i forbindelse med en udredning hos os, få bevilget og udleveret hjælpemidlet med det samme, der er dog ventetid på briller og kontaktlinser.
 • Hvis du kommer fra en af vores samarbejdskommuner, og har været til en udredning sender vi ansøgningen for dig.
 • Hvis du vil søge om en øjenprotese udfyldes alle felterne i ansøgningen.
 • Der bevilges briller, kontaktlinser, øjenproteser og andre optiske hjælpemidler i standardkvalitet.
 • Når du har fået bevillingen afleveres den hos din optiker eller protesemager.
 • Det er vigtigt at du får bevillingen inden du bestiller briller, kontaktlinser eller øjenprotese, ellers får du afslag på ansøgningen.
 • Du skal have nedsat syn, der ikke kan rettes med almindelige briller.
 • Du kan kontakte os enten ved at ringe eller skrive en mail.
 • For at afgøre om vi må lave en udredning, skal du først have været hos en øjenlæge.
 • Øjenlægen vil oftest også henvise dig til os, til afprøvning af optiske hjælpemidler hvis der er behov for dem.

Der er mulighed for at søge tilskud til briller og kontaktlinser ud fra disse 14 punkter. Dette kan din øjenlæge eller optiker også hjælpe dig med. Du er velkommen til at kontakte os hvis det er noget du er i tvivl om.

 1. Uregelmæssig hornhinde, f.eks. ved keratoconus. 
  • Det vil ofte været en specialfremstillet kontaktlinse.
 2.  Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter f.eks. skader eller operation.
  • Det vil ofte være en specialfremstillet farvet kontaktlinse eller irislinse.
 3. Løs øjenlinse, følger efter operation i barnealderen(under 18 år) for grå stær (afaki). 
  • Det vil ofte være en specialfremstillet kontaktlinse
 4.  Smertende øjenlidelser, f.eks. blærer på hornhinden eller kronisk hornhindesår. 
  • Det vil ofte være en bandagelinse med beskyttende virkning, med eller uden styrke.
 5.  Stærkt skæmmende øjenlidelser. 
  • Det vil ofte være en påmalet kontaktlinse eller øjenprotese
 6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operation. F.eks. efter ulykke, hjerneblødning eller lammelse. Det skal minimum være 7 prismer horisontalt og/eller 2 prismer vertikalt. 
  • Det vil ofte være enten en okklusionslinse eller briller med prismer.
 7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden og brydende medier. 
  • Det vil ofte være briller eller kontaktlinser med filter
 8. Ekstreme optiske styrker, Styrken skal minimum være +/-16,00 dioptrier eller bygningsfejlen skal minimum være -5,00 dioptrier. 
  • Det kan enten være briller eller kontaktlinser
 9. Børn og unge i synsregistret ved Kennedy Centrets øjenklinik. 
  • Det drejer sig om svagsynede børn, der har brug for hjælpemidler.
 10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter. 
  • Det vil ofte være en kontaktlinse
 11. Nærsynethed over -7,00 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller under. 
  • Det vil ofte være en kontaktlinse
 12. Ptose (hængende øjenlåg uden mulighed for operation). 
  • Det vil ofte være en specialfremstillet brille med bøjler
 13. Børn under 10 år, med langsynethed på minimum +7,25 dioptrier. 
  • Det vil ofte være en brille.
 14. Andre medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centrets øjenklinik. 
  • Det kan både være briller og kontaktlinser – evt. med filter.

Ved ansøgning om briller og kontaktlinser til børn, bestræber vi os på at behandle så hurtigt som muligt – helst inden for ca. 14 dage. Ansøgningsskemaet finder du her:

Det giver den korteste behandlingstid, hvis alle relevante oplysninger sendes sammen med ansøgningen. Det vil sige navnet på dit barns øjenlæge, en kopi af brillerecepten samt øjenlægens journal.

Når vi skal afgøre dit barns ansøgning, benyttes målingen der er foretaget under cykloplegi af barnet.

Du kan læse mere om  proceduren ved ansøgning om briller eller kontaktlinser til børn her:

 

 

Optikerteamet på Center for Syn og Hjælpemidler har samarbejde med:

 • Skanderborg kommune
 • Horsens kommune
 • Hedensted kommune
 • Odder kommune
 • Samsø kommune

Bor du i en af de nævnte kommuner, skal du sende din ansøgning til os via din optiker. Når vi har modtaget din ansøgning, fortæller vi din kommune hvilken del af loven din ansøgning tilhører. Herefter træffer din kommune den endelige afgørelse og sender en bevilling eller et afslag til dig.

Du kan finde de relevante ansøgningsskemaer længere oppe på siden.

 • Du kan godt have en øjensygdom og alligevel se normalt.
 • Hvis du er svagsynet, har du en varig øjenlidelse der påvirker dit syn i en sådan grad at normale briller og kontaktlinser ikke fungerer.
 • For at være svagsynet skal du se:
  • 0,3 eller under (kan måles af optiker eller øjenlæge)
  • Har et synsfelt på 20 grader eller under
  • Nedsat kontrastsyn
  • Har behov for forstørrende optik

Et optisk hjælpemiddel kan være følgende:

 • Filterbriller/kontaktlinser med filter
 • Lupbriller
 • Kikkertbriller
 • Speciale bifokale/trifokale løsninger
 • Lupper
 • Luplamper
 • Tv-briller
 • CCTV/elektronisk lup
 • Elektroniske briller

Optikerteamet bevilger hjælpemidler efter Servicelovens §112.

Det hjælpemiddel du søger skal først og fremmest opfylde et væsentlighedskriterie. Det betyder at hjælpemidlet skal afhjælpe de gener du har i din hverdag, i væsentlig grad.

Du skal have en øjensygdom man ikke kan kurere eller operere.

Har du eller dit barn et optisk hjælpemiddel, der ikke længere er i brug? Eller er du i tvivl om hvor det hører til?

Så er du velkommen til at kontakte Center for syn og hjælpemidler på telefon 70 25 04 22, så vil vi undersøge om det er et hjælpemiddel der tilhører os, og eventuelt herefter aftale hvordan det skal afleveres eller afhentes.

Optikteamet består af to optikere, Michelle Thybo og Daniel Mikkelsen, der begge er svagsynsoptikere.

Vi supplerer de andre teams på Center for Syn og Hjælpemidler med udredninger af synet hos især yngre og ældre svagsynet, i forbindelse med deres virke i skolen, på arbejdet og den almindelige hverdag. Ud fra vores udredning kommer vi med konkrete optiske løsninger.