Din ansøgning skal indeholde:

 • Dit fulde navn, adresse og CPR nummer.
 • Telefonnummer.
 • Beskrivelse af dit problem
  • Hvorfor søger du hjælpemiddel, eller udredning.
  • Hvordan påvirker din funktionsnedsættelse dig i din dagligdag.
  • Hvor ofte har du problemer, der eventuelt kræver et hjælpemiddel .
 • Hvad du søger om
  • Kan være et eller flere specifikke hjælpemidler.
  • Kan være hjælp til at finde det rigtige hjælpemiddel i forhold til de problemer du oplever i dagligdagen.
 • Dokumentation
  • Vi har brug for dokumentation for din funktionsnedsættelse.
  • Det kan være lægeudtalelser, journalnotater fra sygehus, ordblindetests, eller lignende.