Efter aftale med dit Jobcenter kan vi blandt andet tilbyde

 • Udrede hvordan dit syn fungerer i forhold til dine arbejdsopgaver
 • Afklare dit behov for arbejdsredskaber og hjælpemidler
 • Vejlede og give råd om, hvordan du bedst muligt klarer dig i jobbet

 Du er velkommen til at ringe til Arbejdsmarkedsteamets på tlf. 41 85 64 36.
Her har du mulighed for at stille spørgsmål og få information om dine muligheder for at få hjælp.

Når det drejer sig om hjælp og rådgivning til din arbejdssituation, er det dit Jobcenter, der skal henvise dig til et forløb hos Center for Syn og Hjælpemidler. Efter aftale med dig, sørger vi for kontakten til Jobcentret, og sammen lægger vi en plan for det videre forløb.

Du kan også sende en e-mail til csh@mso.aarhus.dk
Husk at skrive 'Til Arbejdsmarkedsteamet' i emnefeltet.

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger - for eksempel CPR-nr., skal den sendes som digital post via borger.dk

Husk at du skal bruge Nem-ID eller MitID for at logge ind på borger.dk.

Uanset om du bor i Aarhus Kommune, eller i en af vores samarbejdskommuner, er det dit Jobcenter, der skal henvise dig til et forløb hos Arbejdsmarkedsteamet – og dermed er det dit Jobcenter, som afgør, om du kan få hjælp hos Center for Syn og Hjælpemidler.

Du har dog altid mulighed for at ringe eller skrive for at få rådgivning omkring din arbejdsmæssige situation. Efter aftale med dig, sørger vi for kontakten til Jobcentret, og sammen lægger vi en plan for det videre forløb. Du kan også selv ringe til dit Jobcenter og bede om at blive henvist til Center for Syn og Hjælpemidler.

Vi har samarbejde med følgende kommuner

 • Skanderborg Kommune
 • Horsens Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Odder Kommune
 • Samsø Kommune

Efter aftale med dit Jobcenter tilbyder Arbejdsmarkedsteamet blandt andet

   • Tværfaglig udredning af synsfunktionen relateret til din arbejdssituation
   • Afprøvning og tilretning af synskompenserende hjælpemidler eller arbejdsredskaber
   • Besøg på din arbejdsplads med henblik på at finde løsninger, så du kan løse dine arbejdsopgaver
   • Tilpasning af din arbejdsplads
   • Afprøvning af specielle synskompenserende IT-løsninger
   • Undervisning i brug af hjælpemidler eller arbejdsredskaber
   • Synsfagligt bidrag til afklaring af arbejdsevnen
   • Løbende rådgivning og support
   • Undervisning i at finde rundt på arbejdspladsen
   • Støtte og hjælp til at forklare arbejdsplads og kolleger om dine synsproblemer
   • Rådgivning om de handicapkompenserende ordninger

Hvis du ikke kan finde det på ovenstående liste, som du har brug for hjælp til, så er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsteamet, så vi kan få afklaret om, og hvordan vi bedst hjælper dig videre.

Abejdsmarkedsteamet møder mange erhvervsaktive eller jobsøgende borgere med synshandicap, som gerne vil i kontakt med andre i lignende situation.
Der findes flere muligheder:

Netværksgrupper

Netværket 'Erhvervsaktive borgere med synshandicap i Østjylland' har oprettet en facebookside, som du har mulighed for at blive medlem af:
https://www.facebook.com/groups/blindeogsvagsynedeerhvervsaktive/
Kontakt netværket for yderligere information. 

Facebookgruppen for Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse (BSIEU) er for mennesker med synshandicap, der interesserer sig for erhverv og uddannelse. Der er ingen synskriterier for optagelse i Interessegruppen:
Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse | Facebook

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra Dansk Blindesamfund i Østjylland for at blive orienteret om Inspirations- og sparringsmøde for studerende, jobsøgende og erhvervsaktive med synshandicap:
Nyhedsbrev fra Dansk Blindesamfund Østjylland - Blindes Oplysningsforbund

Personlig samtale

Hvis du gerne vil tale 1:1 med en anden person, som er i en lignende situation som dig, så vil Abejdsmarkedsteamet være behjælpelig med at etablere kontakt.

Synslinjen

Du kan ringe til Synslinjen, hvis du får en alvorlig synsnedsættelse, og du har brug for at tale med én, som har stået i en lignende situation. Synslinjen består af frivillige, som alle selv har mistet synet eller dele heraf på et tidspunkt i livet. Du kan læse mere om Synslinjen http://synslinjen.dk/
Synslinjens tlf. 45 80 00 10.

Herunder finder du links til pjecer og til anden relevant information:

Hvis du søger informationer om noget der ikke er linket til her, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt på telefon

Arbejdsmarkedsteamet kan kontaktes direkte på tlf. 41 85 64 36.
Hvis dit opkald ikke besvares, kan du indtale en besked, så ringer vi tilbage.

Du kan også ringe til receptionen hos Center for Syn og Hjælpemidler på
tlf. 70 25 04 22 i telefontiden mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12.

Send e-mail eller digital post

Du kan sende en e-mail til Arbejdsmarkedsteamet på csh@mso.aarhus.dk
Husk at skrive 'Til Arbejdsmarkedsteamet' i emnefeltet.

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger for eksempel CPR-nr., skal den sendes som digital post via borger.dk.

Husk at du skal bruge Nem-ID eller MitID for at logge ind på borger.dk.

Arbejdsmarkedsteamets konsulenter

Rikke Bjerre Dalum, synskonsulent
E-mail ribd@aarhus.dk

Dorthe Bräuner Bjerge, synskonsulent
E-mail dbje@aarhus.dk

Gitte Møldrup Nielsen, synskonsulent
E-mail gimoe@aarhus.dk

Peter von Seelen, IT- og synskonsulent
E-mail pesee@aarhus.dk