Oplever du problemer i hverdagen med for eksempel:

  • orientering om hverdagen (for eksempel avislæsning)?
  • manglende bindeled til omgivelserne?
  • at læse breve, meddelelser, regninger og lignende?
  • mulighed for at komme ud til indkøb, besøg, forretninger eller andet?
  • ledsagelse til myndigheder, posthus, bank eller lignende?
  • deltagelse i aktiviteter, kurser, møder og lignende?

Så kan du henvende dig til synskonsulenterne i voksenteamet på Center for Syn og Hjælpemidler for at få hjælp til, at finde en løsning på dine aktivitetsproblemer.

Borgere i Aarhus Kommune der har nedsat syn og hørelse i en sådan grad, at de bliver begrænset i forskellige aktiviteter i dagligdagen.

Via henvisnig fra øjenlæge, hjemmepleje eller andet sundhedsfagligt personale. 
Når vi modtager en henvisning, vil vi kontakte dig for at aftale nærmere forløb.

Du kan også selv henvende dig ved at ringe eller skrive en e-mail:

Ring til os

Du kan ringe til tlf: 70 25 04 22

Telefontiden er: mandag til torsdag 10.00-13.00 og fredag kl. 09.00-12.00.

Send os en e-mail

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger - for eksempel CPR-nummer,  skal den sendes via sikker mail i Borger.dk:

 Husk at du skal bruge Nem-ID for at logge ind på Borger.dk.

Hvis din mail ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende den til: csh@mso.aarhus.dk. Husk at skrive: "Til Voksenteamet", i emnelinjen.

Behovet for et hjælpemiddel vil ofte vise sig mens du er til en afprøvning hos os. Dermed vil synskonsulenten i samarbejde med dig udarbejde en ansøgning om relevant hjælpemiddel mens du er til afprøvning. 

Du har også mulighed for at søge om et hjælpemiddel direkte via Borger.dk:

Ved at følge linket åbner du en ny side på borger.dk, hvor du kan udfylde et ansøgningsskema. Du vil modtage et brev i din e-boks, så snart din ansøgning er modtaget og gennemgået af Voksenteamet.

Husk du skal bruge Nem-ID for at logge ind på borger.dk.

Hvad skal der med i en ansøgning?

  • Afklaring af problemer som følge af kombineret syns- og høretab.
  • Målinger af synet hos svagsynsoptiker på CSH.
  • Tilpasninger, justeringer af tidligere udleveret høreapparater. (Dog ikke høreapparater udleveret i privat regi).
  • Afprøvning og bevilling af relevante syns- og høretekniske hjælpemidler.

Efter henvendelse, bliver du kontaktet af CSH konsulent for nærmere aftale.

Der aftales hvilken form for hjælp, der er relevant at tilbyde fra CSH. Det kan være en afprøvning hos svagsynsoptiker, synskonsulent eller konsulent for høretekniske hjælpemidler eller en kombination af konsulenter.

Hvis du ikke kan komme på CSH, kan nogle af vores konsulenter komme på hjemmebesøg.

En afprøvning/hjemmebesøg tager normalt 1-2-timer.