Oplever du problemer i hverdagen med for eksempel:

  • Orientering om hverdagen, for eksempel avislæsning?
  • Manglende bindeled til omgivelserne?
  • Læse breve, meddelelser, regninger og lignende?
  • Mulighed for at komme på indkøb, besøg, i forretninger eller andet?
  • Ledsagelse til myndigheder, posthus, bank eller lignende?
  • Deltagelse i aktiviteter, kurser, møder og lignende?

Så kan du henvende dig til synskonsulenterne i Voksenteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler for at få hjælp til at finde en løsning på dine aktivitetsproblemer.

Borgere i Aarhus Kommune, der har nedsat syn og hørelse i en sådan grad, at de bliver begrænset i forskellige aktiviteter i dagligdagen.

Henvisning fra øjenlæge, hjemmepleje eller andet sundhedsfagligt personale
Når vi modtager en henvisning, vil vi kontakte dig for at aftale nærmere forløb.

Du kan også selv henvende dig ved at ringe eller skrive en e-mail:

Ring til Center for Syn og Hjælpemidler
Du kan ringe til tlf. 70 25 04 22 i telefontiden mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12.

Send en besked
Indeholder din besked personfølsomme oplysninger for eksempel CPR-nummer,  skal den sendes som digital post via borger.dk.

Husk at du skal bruge Nem-ID eller Mit-ID for at logge på borger.dk.

Hvis din besked ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en e-mail til csh@mso.aarhus.dk. Husk at skrive 'Til Voksenteamet' i emnelinjen.

Behovet for et hjælpemiddel vil ofte vise sig, mens du er til en afprøvning hos Center for Syn og Hjælpemidler. Dermed vil synskonsulenten i samarbejde med dig udarbejde en ansøgning om relevant hjælpemiddel, mens du er til afprøvning. 

Du har også mulighed for at søge om et hjælpemiddel direkte via borger.dk.

Ved at benytte ovenstående link åbner du en ny fane på borger.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema. Du vil modtage et brev i din e-Boks, så snart din ansøgning er modtaget og gennemgået af Voksenteamet.

Husk du skal bruge Nem-ID eller Mit-ID for at logge ind på borger.dk.

Hvad skal der med i en ansøgning?

  • Afklaring af problemer som følge af kombineret syns- og høretab
  • Målinger af synet hos svagsynsoptiker hos Center for Syn og Hjælpemidler
  • Tilpasninger, justeringer af tidligere udleveret høreapparater. Det gælder dog ikke høreapparater udleveret i privat regi
  • Afprøvning og bevilling af relevante syns- og høretekniske hjælpemidler

Efter din henvendelse bliver du kontaktet af en konsulent fra Center for Syn og Hjælpemidler for nærmere aftale.

Der aftales hvilken form for hjælp, der er relevant at tilbyde fra Center for Syn og Hjælpemidler. Det kan være en afprøvning hos svagsynsoptiker, synskonsulent eller konsulent for høretekniske hjælpemidler eller en kombination af konsulenter.

Hvis du ikke kan komme hos Center for Syn og Hjælpemidler, så har nogle konsulenter mulighed for at komme på hjemmebesøg.

En afprøvning eller hjemmebesøg tager normalt 1 - 2 timer.