Gå til hovedindhold

Døvblinde §98 kontaktpersonordningen

Formålet med kontaktpersonordningen er at give dig mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde isolation samt bidrage til, at du kan leve så normalt som muligt på trods af dit svære kommunikationshandicap

 • Læs op

Indhold

  Du kan søge om en kontaktpersonordning for døvblinde, hvis du er over 18 år og funktionel døvblind samt oplever begrænsninger i din hverdag på grund af dit dobbelte sansetab indenfor følgende områder:

  • Kommunikation med omgivelserne
  • Orientering om hverdagen, for eksempel avis- og brevlæsning med mere
  • Ledsagelse til forskellige aktiviteter

  Kontaktpersonordningen kan være aktuel for dig, hvis dine aktivitetsproblemer ikke kan løses med hjælpemidler og/eller undervisning i blindeteknikker.

  Du kan henvende dig, hvis du bor i Aarhus Kommune og er funktionel døvblind og oplever dig begrænset i forhold til forskellige aktiviteter på grund af dit kommunikationshandicap.

  Du kan ansøge om §98 kontaktpersonordning for døvblinde ved at kontakte Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Ring til Center for Specialrådgivning Aarhus
  Du kan ringe til tlf. 70 25 04 22 i telefontiden.

  Send en besked
  Indeholder din besked følsomme personoplysninger for eksempel CPR-nummer, skal den sendes som digital post via borger.dk.

  Send digital post via borger.dk

  Husk at du skal bruge Mit-ID for at logge på borger.dk.

  Hvis din besked ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en e-mail til csa@mso.aarhus.dk. Husk at skrive 'Vedr. §98 kontaktpersonordning' i emnelinjen.

  Alternativt kan du rette henvendelse til CFD Aarhus
  CFD Aarhus
  Søren Frichs Vej 38L, st. tv.
  8230 Åbyhøj

  Tlf. 44 39 12 50
  SMS 21 28 30 50
  Fax 44 39 12 63
  E-mail aarhus@cfd.dk

  Kontaktpersonordningen for døvblinde er en støtteordning til dig som døvblind, som oplever at være begrænset i forhold til omgivelserne på grund af det dobbelte sansetab, primært i forhold til kommunikation og ledsagelse.

  Kontaktpersonordningen udmøntes i timer på ugeplan og/eller som en årlig pulje ,som du kan bruge løbende ved behov.

  Aarhus Kommune ansætter en kontaktperson til at komme hos dig og deres arbejde består i at være dit bindeled til omgivelserne. En kontaktperson skal ikke udføre pleje og praktiske opgaver i dit hjem.

  Det er Aahus Kommune, Center for Specialrådgivning Aarhus, der på baggrund af en ansøgning og efterfølgende individuelle vurdering, bevilger og fastsætter timeantallet til din kontaktpersonordning for døvblinde.

  Aarhus Kommune samarbejder med CFD omkring kontaktpersonordningen for døvblinde.

  Kontaktpersonen ansættes som medarbejder i Aarhus Kommune, og det er Aarhus Kommune, der udbetaler løn til kontaktpersonen.

  Du kan læse mere detaljeret om, hvad Kontaktpersonordningen er i Aarhus Kommunes Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde.

  Kvalitetsstandard - §98

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023