Du kan søge om en kontaktpersonordning for døvblinde, hvis du er over 18 år og funktionel døvblind samt oplever begrænsninger i din hverdag på grund af dit dobbelte sansetab indenfor følgende områder:

  • Kommunikation med omgivelserne
  • Orientering om hverdagen, for eksempel avis- og brevlæsning med mere
  • Ledsagelse til forskellige aktiviteter

Kontaktpersonordningen kan være aktuel for dig, hvis dine aktivitetsproblemer ikke kan løses med hjælpemidler og/eller undervisning i blindeteknikker.

Du kan henvende dig, hvis du bor i Aarhus Kommune og er funktionel døvblind og oplever dig begrænset i forhold til forskellige aktiviteter på grund af dit kommunikationshandicap.

Du kan ansøge om §98 kontaktpersonordning for døvblinde ved at kontakte Voksenteamet hos Center for Syn og Hjælpemidler.

Ring til Center for Syn og Hjælpemidler
Du kan ringe til tlf. 70 25 04 22 i telefontiden mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12.

Send en besked
Indeholder din besked personfølsomme oplysninger for eksempel CPR-nummer, skal den sendes som digital post via borger.dk.

Husk at du skal bruge Nem-ID eller Mit-ID for at logge på borger.dk.

Hvis din besked ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en e-mail til csh@mso.aarhus.dk. Husk at skrive 'Til Voksenteamet' i emnelinjen.

Alternativt kan du rette henvendelse til CFD Aarhus
CFD Aarhus
Søren Frichs Vej 38L, st. tv.
8230 Åbyhøj

Tlf. 44 39 12 50
SMS 21 28 30 50
Fax 44 39 12 63
E-mail aarhus@cfd.dk

Kontaktpersonordningen for døvblinde er en støtteordning til dig som døvblind, som oplever at være begrænset i forhold til omgivelserne på grund af det dobbelte sansetab, primært i forhold til kommunikation og ledsagelse.

Kontaktpersonordningen udmøntes i timer på ugeplan og/eller som en årlig pulje ,som du kan bruge løbende ved behov.

Aarhus Kommune ansætter en kontaktperson til at komme hos dig og deres arbejde består i at være dit bindeled til omgivelserne. En kontaktperson skal ikke udføre pleje og praktiske opgaver i dit hjem.

Det er Aahus Kommune, Center for Syn og Hjælpemidler, der på baggrund af en ansøgning og efterfølgende individuelle vurdering, bevilger og fastsætter timeantallet til din kontaktpersonordning for døvblinde.

Aarhus Kommune samarbejder med CFD omkring kontaktpersonordningen for døvblinde.

Kontaktpersonen ansættes som medarbejder i Aarhus Kommune, og det er Aarhus Kommune, der udbetaler løn til kontaktpersonen.

Du kan læse mere detaljeret om hvad Kontaktpersonordningen er, på Aarhus Kommunes Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde.